KURUMSAL
Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Firmamız sosyal sorumluluğun öneminin farkında olarak kurum kültürü haline gelmesini hedeflemektedir. Bu yönde ulusal ve uluslararası etik kuralları (FLA, ETI, ILO vs.)  takip ederek çalışanların özlük haklarının, çalışma koşullarının, sağlık & güvenlik koşullarının güvenliğini sağlamaktadır. Bu çalışmaları iç denetim ekibiyle sürekli kontrol altında tutarak uzun yıllardır sürekli iyileştirme mantığıyla en üst düzeye çıkarmıştır. Aynı zamanda SEDEX üyeliği ile üretim birimlerimizin uygunluğu bağımsız dış denetim raporlarıyla paylaşılmaktadır. FAMA sertifikası ile Disney lisanslı üretim yapılmaktadır.